Vítejte na stránkách Třebíčského hudebního festivalu

Nejznámější díla vokální, instrumentální i scénická, avantgardní hudební projekty, velké kantátové a oratorní koncerty i komorní hudba, renomovaní umělci i začínající mladí interpreti, tvorba pro děti a mládež, velkolepé scény i minimalistická pojetí, koncerty vážné i nevážné a operní recitály, to vše sloučené v jediném projektu - Třebíčský hudební festival.

 

nese podtitul „Čechy hudební – historie i současnost“.

Celá dramaturgie je zaměřena na díla českých autorů, nebo autorů žijících a tvořících v Čechách - od Jacoba Handla, Jana Campana Vodňanského a další autory Rudolfínské doby, přes osobnost Samuela Capricorna, až po vrcholné baroka Jana Dismase Zelenky v podobě velkolepého dvojsborového moteta Te Deum, nebo nedoceněného Františka Ignáce  Tůmy a jeho Stabat Mater. K současnosti se přiblížíme komorní tvorbou Bohuslava Martinů a naše žijící skladatele zastoupí jeden z nejlepších – Lukáš Hurník v nově vzniklé podobě madrigalu. Všechna historická díla budou provedena ve stylové interpretaci a na dobové nástroje – soubory Czech Ensemble Baroque nebo Musica aeterna Bratislava.

Třebíčský hudební festival (dříve Třebíčský operní festival) se uskuteční již po jedenácté. 

Dramaturgie festivalu není prvoplánová, ani komerční, snažíme se nejpoctivějším způsobem přinést posluchačům reálný obraz o hudbě Českých mistrů v proměnách staletí.
Těšíme se na setkávání s Vámi při všech akcích a programech 11. ročníku THF.

Novinky

Patron festivalu

ADAM PLACHETKA

 

Třebíčský hudební festival

Smila Osovského 2
Třebíč
67401