Ročník 2018

Již podruhé Třebíčský hudební festival aneb z TOFu se stal THF.

Třebíčský festival, jako už mnohokrát v minulosti, nabídne i letos to nejlepší nejen z období baroka a klasicismu. Tak jako loni nebude ústředním bodem opera a scénická díla, ale celé spektrum koncertů, kantát, oratorií, komorních koncertů a nejrozmanitějších forem. opery se ale určitě na vždycky nevzdáváme!

Festival se odehraje pod uměleckou záštitou Czech Ensemble Baroque – souboru, který si klade za cíl zprostředkovat výjimečná díla vážné hudby i v menších městech a místnímu publiku. Pojďme se podívat, co zajímavého nás čeká letos.

nese podtitul „Čechy hudební – historie i současnost“.
 
Celá dramaturgie je zaměřena na díla českých autorů, nebo autorů žijících a tvořících v Čechách - od Jacoba Handla, Jana Campana Vodňanského a další autory Rudolfínské doby, přes osobnost Samuela Capricorna, až po vrcholné baroka Jana Dismase Zelenky v podobě velkolepého dvojsborového moteta Te Deum, nebo nedoceněného Františka Ignáce  Tůmy a jeho Stabat Mater. K současnosti se přiblížíme komorní tvorbou Bohuslava Martinů a naše žijící skladatele zastoupí jeden z nejlepších – Lukáš Hurník v nově vzniklé podobě madrigalu. Všechna historická díla budou provedena ve stylové interpretaci a na dobové nástroje – soubory Czech Ensemble Baroque nebo Musica aeterna Bratislava.

Ročník 2018 nese podtitul „Habsburská hudební říše“

7. - 19. září v Třebíči

 

PROGRAM FESTIVALU

datum   koncert účinkují místo konání
pátek 07.09.18, 15 hodin  Hudba v ulicích  muzikanti z Třebíče i okolí ulice a náměstí města
pondělí 10.09.18, 19 hodin Koncert třebíčských rodáků Prague Cello Quartet
V současné době na koncert není možná rezervace.
Kamenný sál Muzeum Vysočiny
10.09.18, 17 hodin Prague Cello Quartet veřejná zkouška (kapacita opět omezena, možnost rezervace) Kamenný sál Muzeum Vysočiny
pátek 14.09.18, 19 hodin Španělská vokální renesance Czech Ensemble Baroque Choir Bazilika sv. Prokopa
sobota 15.09.18
14:00 - dílny
16:00 koncert
Odpoledne pro hravé: velké i malé
Kantiléna, sbor dětí a mládeže při Filharmonii Brno, přípravné oddělení Magdalenka
DDM Borovina
neděle 16.09.18, 19 hodin SI, AMORES – VOKÁLY A RENESANČNÍ BICÍ Czech Ensemble Baroque Quintet Kamenný sál Muzeum Vysočiny
středa 19.09.18, 19 hodin Svár duše s tělem Czech Ensemble Baroque Orchestra & Choir bazilika sv. Prokopa Třebíč

 

Patron des Fesetivals

ADAM PLACHETKA